«Ρομποτικός πλανήτης, ο κόσμος με τα γρανάζια και τις ‘κινήσεις’»

Αγαπητοί γονείς,
Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι η δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές συναρμολογούν και προγραμματίζουν μια ρομποτική κατασκευή, που είναι απαραίτητη για να πετύχει η αποστολή που τους έχει ανατεθεί. Οι μαθητές σε κάθε στάδιο πρέπει να βελτιώσουν δεξιότητες και να αναπτύξουν συμπεριφορές που είναι όλες απαραίτητες για τον 21ο αιώνα. Πρόκειται για ένα ευχάριστο περιβάλλον, στο οποίο τα παιδιά εξοικειώνονται με σενάρια, έννοιες και φαινόμενα της καθημερινότητάς τους μέσα από την κατασκευή και χρήση ρομποτικών τεχνουργημάτων.

 

Έννοιες και γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται είναι:

 • Φυσική (κίνηση, τριβή, ενέργεια, πίεση, δυνάμεις)
 • Μαθηματικά-Γεωμετρία (αναλογίες, μεγέθη, περίμετρος, γωνίες, εμβαδά)
 • Μηχανική (κατασκευή, συναρμολόγηση, ευστάθεια κ.α.)
 • Προγραμματισμός (αισθητήρες, αλγοριθμική αντίληψη, ψηφιακή νοημοσύνη)

Τα μαθήματα ρομποτικής ακολουθούν το μοντέλο εκπαίδευσης S.T.E.M. Ο όρος “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο των αντικειμένων της Φυσικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών. Το συγκεκριμένο μοντέλο ενοποιεί όλα αυτά τα γνωστικά αντικείμενα σε μία ενιαία αντίληψη με παιγνιώδη τρόπο.

 

Προσωπικές ικανότητες που αναπτύσσονται:

 • Αυτοπεποίθηση – Αυτοεκτίμηση (επίτευξη στόχων, θετική ανατροφοδότηση)
 • Ορθολογική σκέψη (σχεδίαση, συναρμολόγηση, προγραμματισμός, δοκιμή, αξιολόγηση)
 • Λεπτή κινητικότητα
 • Δημιουργικότητα – Φαντασία (διαχείριση χρόνου, έργου και πόρων)
 • Δεξιότητες επικοινωνίας (συνεργασία στην ομάδα)
 • Αντίληψη – Παρατηρητικότητα (εύρεση και διαχείριση σφάλματος σε στάδια συναρμολόγησης και προγραμματισμού)
 • Καινοτομία – ερευνητικό πνεύμα (νέες ιδέες για κατασκευές και δυνατότητες)