Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1 ½ έως 5 ½ ετών. Στόχος της είναι η καλλιέργεια της σκέψης, η δημιουργικότητα και η φαντασία, σ’ ένα περιβάλλον αγάπης και ασφάλειας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί με συνέπεια τα νέα πρότυπα στην εκπαίδευση και τα σύγχρονα ψυχοπαιδαγωγικά δεδομένα της προσχολικής αγωγής, στηριγμένα στην πολυετή εμπειρία του σχολείου. Το παιδί, σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον ενθαρρύνεται να έχει ενεργητική συμμετοχή σε ποικίλες δραστηριότητες για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του – γλωσσική, νοητική, συναισθηματική, ψυχοκινητική και κοινωνική.

Κάθε εβδομάδα επιλέγεται ένα θέμα το οποίο αναπτύσσεται αναλυτικά και πολύπλευρα σε κάθε τάξη, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Επιπλέον, οργανώνονται εξειδικευμένες δραστηριότητες, όπως κουκλοθέατρο, παντομίμα, θεατρικό παιχνίδι κ.α. με στόχο την προώθηση της αυτοέκφρασης, της συνεργασίας, της βιωματικότητας, την ανάπτυξη του αισθητικού κριτηρίου, την επαφή με την τέχνη. Επιπροσθέτως, και ανάλογα πάντα με την ηλικία, στο πλαίσιο του προγράμματος Παιδί | Δημιουργία | Έκφραση, τα παιδιά συμμετέχουν με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων παιδαγωγών σε δραστηριότητες φυσικής αγωγής, διδάσκονται μουσική προπαιδεία και ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενώ προαιρετικά, μέσω του προγράμματος Γνωριμία με τα Αγγλικά μυούνται στην αγγλική γλώσσα μέσα από το παιχνίδι, εξασκούνται στο μπαλέτο, αναπτύσσουν περαιτέρω τις ζωγραφικές και καλλιτεχνικές τους ικανότητες, παρακολουθούν βιωματικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής.

Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1 ½ έως 5 ½ ετών. Στόχος της είναι η καλλιέργεια της σκέψης, η δημιουργικότητα και η φαντασία, σ’ ένα περιβάλλον αγάπης και ασφάλειας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί με συνέπεια τα νέα πρότυπα στην εκπαίδευση και τα σύγχρονα ψυχοπαιδαγωγικά δεδομένα της προσχολικής αγωγής, στηριγμένα στην πολυετή εμπειρία του σχολείου. Το παιδί, σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον ενθαρρύνεται να έχει ενεργητική συμμετοχή σε ποικίλες δραστηριότητες για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του – γλωσσική, νοητική, συναισθηματική, ψυχοκινητική και κοινωνική.

Κάθε εβδομάδα επιλέγεται ένα θέμα το οποίο αναπτύσσεται αναλυτικά και πολύπλευρα σε κάθε τάξη, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Επιπλέον, οργανώνονται εξειδικευμένες δραστηριότητες, όπως κουκλοθέατρο, παντομίμα, θεατρικό παιχνίδι κ.α. με στόχο την προώθηση της αυτοέκφρασης, της συνεργασίας, της βιωματικότητας, την ανάπτυξη του αισθητικού κριτηρίου, την επαφή με την τέχνη. Επιπροσθέτως, και ανάλογα πάντα με την ηλικία, στο πλαίσιο του προγράμματος Παιδί | Δημιουργία | Έκφραση, τα παιδιά συμμετέχουν με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων παιδαγωγών σε δραστηριότητες φυσικής αγωγής, διδάσκονται μουσική προπαιδεία και ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενώ προαιρετικά, μέσω του προγράμματος Γνωριμία με τα Αγγλικά μυούνται στην αγγλική γλώσσα μέσα από το παιχνίδι, εξασκούνται στο μπαλέτο, αναπτύσσουν περαιτέρω τις ζωγραφικές και καλλιτεχνικές τους ικανότητες, παρακολουθούν βιωματικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής.

Θεατρικό παιχνίδι

Αγγλικά

Μπαλέτο

Ρομποτική

Περιβαλλοντική αγωγή

Οι κύριοι άξονες του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι:

  • Η βιωματική εκπαίδευση
  • Τα projects (σχέδια εργασίας)
  • Η μάθηση μέσα από το παιχνίδι

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης και σκέψης, η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, η καλλιέργεια των αισθήσεων και η διαχείριση των συναισθημάτων, ο σεβασμός στην ομάδα και στη διαφορετικότητα.

Το πρόγραμμα μας, προσεκτικά δομημένο και εξατομικευμένο όταν και όπου χρειάζεται, αφού κάθε παιδί αποτελεί μια μοναδική προσωπικότητα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται, βοηθάει τους μικρούς μαθητές να ενταχθούν ομαλά στο πλαίσιο της ομάδας, ώστε να μάθουν να λειτουργούν με κοινωνικά κριτήρια.

Επιθυμία και επιδίωξη μας είναι η δημιουργία μιας καλλιεργημένης, δυναμικής, αλλά και ευαίσθητης προσωπικότητας.