Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο

Αγαπητοί γονείς,

Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο έχει ως στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τα Αγγλικά με τρόπο βιωματικό και διασκεδαστικό. Στόχος δεν είναι η σφαιρική γνώση της γλώσσας, αλλά η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι σε αυτήν και η δημιουργία θεμελίων για μελλοντική γλωσσική ανάπτυξη.

 

Προσέγγιση
Η διδασκαλία των Αγγλικών στο νηπιαγωγείο βασίζεται στο παιχνίδι, στα τραγούδια, στις ιστορίες και στην αλληλεπίδραση. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την ομαδική εργασία, την κίνηση, και την αισθητηριακή εμπειρία.

 

Θεματολογία
Η θεματολογία που καλύπτεται αγγίζει θέματα καθημερινά και οικεία στα παιδιά, όπως η οικογένεια, τα ζώα, τα χρώματα, ο καιρός, ο ρουχισμός ,τα μέρη του σώματος κτλ.

 

Ωφέλη
Η εκμάθηση Αγγλικών στο νηπιαγωγείο προσφέρει πλήθος ωφελημάτων, όπως:

  • Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων: Τα παιδιά εξοικειώνονται με τον ήχο της Αγγλικής γλώσσας, μαθαίνουν βασικό λεξιλόγιο και φράσεις, και αρχίζουν να δοκιμάζουν να επικοινωνούν στα Αγγλικά.
  • Ενίσχυση γνωσιακών δεξιοτήτων: Η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας συμβάλλει στην ανάπτυξη της μνήμης, της προσοχής, της κριτικής σκέψης, και της επίλυσης προβλημάτων.
  • Αύξηση αυτοπεποίθησης: Η επιτυχία στην εκμάθηση Αγγλικών ενισχύει την αυτοπεποίθηση των παιδιών και τα ωθεί να μάθουν ακόμα περισσότερα.

 

Συνεργασία με τους γονείς
Η συνεργασία με τους γονείς είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη εκμάθηση Αγγλικών στο νηπιαγωγείο. Οι γονείς μπορούν να:

  • Ενθαρρύνουν τα παιδιά τους: Δείξτε ενδιαφέρον για ό,τι μαθαίνουν τα παιδιά σας και ενθαρρύνετε τα να μιλούν Αγγλικά μαζί σας.
  • Δημιουργήστε ευκαιρίες εξάσκησης: Παίξτε παιχνίδια στα Αγγλικά, διαβάστε παραμύθια στα Αγγλικά και ακούστε Αγγλικά τραγούδια.

 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία,
Έλενα Σαρρή