ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟY

Στις 25 Μαΐου 2018 η επεξεργασία (συλλογή, διατήρηση, καταχώρηση,  αποθήκευση, διαβίβαση, κ.ά.)  των προσωπικών δεδομένων σας ρυθμίζεται – σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – από τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Ο ΓΚΠΔ αυξάνει τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας (επιχειρήσεων και οργανισμών) κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων (γονέα/κηδεμόνα, βρέφη, νήπια, εργαζόμενοι, τρίτοι προμηθευτές/συνεργάτες) και δημιουργεί συνάμα καινούργια.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ»  το οποίο θα καλείται εν συντομία “ΙΔΡΥΜΑ”, εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Φιλικής Εταιρίας αρ.20-22 και εκπροσωπείται νόμιμα. Λειτουργεί από το έτος 1921 ως βρεφονηπιακός σταθμός και νηπιαγωγείο και προσφέρει μια ζεστή αγκαλιά σε παιδιά ηλικίας 1,5 έως 5 ετών. Παράλληλα λειτουργεί η “ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ” ένα μοναδικό πρόγραμμα για την πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες καθώς και το “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΟ”.  

Το «ΙΔΡΥΜΑ» εναρμονισμένο στις διατάξεις του ως άνω Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θέτει με σαφήνεια και διαφάνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απλά όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, Τ.Κ.    Δήμος ή Δημοτικό διαμέρισμα, τηλέφωνα, email, ΑΔΤ, ΑΦΜ, επάγγελμα/ιδιότητα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ,  και ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα – ευαίσθητα (οικογενειακή κατάσταση, ιατρικό ιστορικό,  πιστοποιητικό υγείας) και φωτογραφίες /βίντεο.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ μας ενημερώθηκε πλήρως για τις νέες κανονιστικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και ότι προβαίνει στις δέουσες ενέργειες εναρμόνισής του με τον ΓΚΠΔ με σκοπό την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας προκειμένου να δώσετε ελεύθερα την απαραίτητη για εμάς συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών από την εταιρεία μας.

 

Ι .ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα με την επωνυμία “ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Φιλικής Εταιρίας αριθ.20-22  Τ.Κ. 54621, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αγλαϊα Νικολέτα Τσανακτσίδου με κύριο αντικείμενο την λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού και νηπιαγωγείου, αποτελεί τον υπεύθυνο προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΙΙ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών το ΙΔΡΥΜΑ συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των παρακάτω ομάδων υποκειμένων προσωπικών δεδομένων:

Των γονέων/κηδεμόνων, βρεφών, νηπίων, αδελφών των βρεφών/νηπίων, των υποψηφίων και ήδη απασχολουμένων εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρησή μας με οποιαδήποτε μορφή εργασίας, κάθε προμηθευτή και τρίτου εξωτερικού συνεργάτη του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ όπως τεχνικού ασφαλείας, συμβούλου μάρκετινγκ, λογιστικού γραφείου, παιδιάτρου, ψυχολόγου και νομικού συμβούλου.

 

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Α: Στοιχεία των γονέων/κηδεμόνων και τέκνων:

ΑΠΛΑ: Ονοματεπώνυμο πατέρα, και ονοματεπώνυμο μητέρας, διεύθυνση  κατοικίας οδό, αριθμό, Τ.Κ., Δήμος ή Δημοτικό Διαμέρισμα, τηλέφωνο οικίας/εργασίας/κινητό, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), Δ.Ο.Υ., αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τραπεζικό λογαριασμός – ΙΒΑΝ, οικογενειακή κατάσταση, ονοματεπώνυμα τέκνων, ηλικία και ημερομηνία γέννησης των τέκνων.

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Ιατρικός φάκελος παιδιού (εμβόλια, κάθε είδους αλλεργίες, λιποθυμικές κρίσεις, πυρετικοί σπασμοί, αρρώστιες που έχει περάσει, φαρμακευτική θεραπεία, χορηγούμενα φάρμακα) ιδιαιτερότητες παιδιού και βεβαίωση υγείας παιδιού από παιδίατρο ή νοσηλευτικό ίδρυμα.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ΒΙΝΤΕΟ

Β: Στοιχεία των υποψηφίων και ήδη απασχολουμένων εργαζομένων

ΑΠΛΑ: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία γέννησης, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ, Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, οικογενειακή κατάσταση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τίτλοι σπουδών.

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:  Πιστοποιητικό υγείας με παθολογική εκτίμηση από Παθολόγο ή Γενικό Ιατρικό, Πιστοποιητικό Προ-τυποποιημένης Ιατρικής Εκτίμησης για Φυματίωση,  δερματολογικός έλεγχος, ψυχιατρικός έλεγχος, ιατρικό ιστορικό.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ΒΙΝΤΕΟ

Γ: Στοιχεία των τρίτων συνεργατών ιατρών (παιδίατρου, ψυχολόγου, νομικού συμβούλου)

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση επαγγελματική, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ, Αριθμό Μητρώου Ιατρικού /Δικηγορικού Συλλόγου, ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

Δ: Στοιχεία των τρίτων συνεργατών /προμηθευτών

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση επαγγελματική, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ, Αριθμό Μητρώου Επαγγελματικού Συλλόγου (Δικηγορικός, κ.λπ.) , ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

Δ: Στοιχεία εκτελούντων την επεξεργασία (τεχνικός ασφαλείας, σύμβουλος μάρκετινγκ, εξωτερικό λογιστικό γραφείο):

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση επαγγελματική, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ,  ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

ΙV. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α: Στοιχεία των γονέων/κηδεμόνων και τέκνων τους:

 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή βρέφους/νηπίου στον βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο, και στο τμήμα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες.
 2. Αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων για εγγραφή.
 3. Εγγραφή βρέφους/νηπίου στον βρεφονηπιακό σταθμό και νηπιαγωγείο και στο τμήμα πρώιμης ανάπτυξης «ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» και στο καλοκαιρινό πρόγραμμα «Πρωινή Απασχόληση Αυγούστου».
 4. Μεταφορά νηπίου/βρέφους με λεωφορείο του Ιδρύματος.
 5. Οργάνωση και εκπλήρωση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος και δραστηριοτήτων.
 6. Συμμετοχή του βρέφους/νηπίου στα εκπαιδευτικά προγράμματα και εξειδικευμένες προαιρετικές και  υποχρεωτικές δραστηριότητες του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
 7. Δημιουργία τάξεων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις εξειδικευμένες δραστηριότητες.
 8. Η ενημέρωση των γονέων/ κηδεμόνων για το μηνιαίο πρόγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος και των δραστηριοτήτων.
 9. Η ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα για την πρόοδο/ανάπτυξη του βρέφους/νηπίου.
 10. Η ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα από τον παιδίατρο/ψυχολόγο του Ιδρύματος για την υγεία και ανάπτυξη του βρέφους/νηπίου.
 11. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου.
 12. Επικοινωνία με γονέα /κηδεμόνα όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 13. Η οικονομική διαχείριση της εγγραφής και συμμετοχής του βρέφους /νήπιου στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και στις εξειδικευμένες δραστηριότητες του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
 14. Θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 15. Η συμμόρφωση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στις νομοθετικές διατάξεις λειτουργίας του. (Το π.δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/2017 τ. Α΄) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων».
 16. Την υπ’ αριθμ. Δ22/οικ11828/293/2017 (ΦΕΚ 1157/ 2017 τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.
 17. Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/ΓΠ.οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/ 2017 τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις».
 18. Την υγειονομική διάταξη με αριθμ. Υ1γ/ΓΠοικ. 35797/2012 (ΦΕΚ 1199/2012 τ.Β) «Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος».
 19. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 882/2004, 2073/2005, 1935/2004, 2023/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ1/ΓΠοικ.15903/17-2-2014 εγκύκλιο Υφυπουργού Υγείας (ΑΔΑ: ΒΙΕ4Θ-ΔΙΜ) «Κανόνες υγιεινής για την πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων στους χώρους των βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, δημόσιων και ιδιωτικών».
 21. Τον κώδικα τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης όπως τροποποιήθηκε).
 22. Χρήση σε Newsletters και εταιρικά έντυπα.
 23. Αναρτήσεις σε Facebook, Instagram, YouTube, web site.
 24. Αποστολή Newsletters και διάφορων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων.

 

Β: Υποψήφιοι και ήδη απασχολούμενοι εργαζόμενοι:

 1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο για πρόσληψή τους ως εργαζόμενος στο ΙΔΡΥΜΑ και την αξιολόγηση των προσόντων του.
 2. Η υπογραφή/ συνέχιση/λύση σύμβασης εργασίας μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και του εργαζόμενου.
 3. Ο απαραίτητος έλεγχος υγείας του εργαζόμενου.
 4. Η παρακολούθηση συμμετοχής του εργαζόμενου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δραστηριότητες του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
 5. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 6. Οι διαχείριση μισθοδοσίας τους.
 7. Η διαχείριση των νόμιμων αδειών.
 8. Ασφάλιση προσωπικού.
 9. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 10. Η συμμόρφωση στην νομοθεσία.
 11. Χρήση σε Newsletters και εταιρικά έντυπα.
 12. Αναρτήσεις σε Facebook, Instagram, YouTube, web site.
 13. Αποστολή Newsletters και διάφορων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων.

 

Γ: Στοιχεία των τρίτων συνεργατών ιατρών (παιδίατρου, ψυχολόγου, νομικού συμβούλου)

 1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον παιδίατρο ψυχολόγο, νομικό σύμβουλο κ.λπ. για συνεργασία με το ΙΔΡΥΜΑ και την αξιολόγηση των προσόντων του.
 2. Η υπογραφή/ συνέχιση/λύση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών.
 3. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου.
 4. Η διαχείριση πληρωμής τους (έκδοση φορολογικών παραστατικών- αποδείξεων, κ.λπ.)
 5. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 6. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 7. Η συμμόρφωση στην νομοθεσία.
 8. Χρήση σε Newsletters και εταιρικά έντυπα.
 9. Αναρτήσεις σε Facebook, Instagram, YouTube, web site.
 10. Αποστολή Newsletters και διάφορων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων.

 

Δ:   Στοιχεία των τρίτων συνεργατών /προμηθευτών

 1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο συνεργάτη/προμηθευτή/τρίτο για συνεργασία με το ΙΔΡΥΜΑ και την αξιολόγηση των προσόντων του.
 2. Η υπογραφή/συνέχιση/λύση σύμβασης συνεργασίας.
 3. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου.
 4. Η διαχείριση πληρωμής τους (έκδοση φορολογικών παραστατικών- αποδείξεων, κ.λπ.).
 5. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 6. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 7. Η συμμόρφωση στην νομοθεσία.
 8. Χρήση σε Newsletters και εταιρικά έντυπα.
 9. Αναρτήσεις σε Facebook, Instagram, YouTube, web site.
 10. Αποστολή Newsletters και διάφορων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων

 

Ε: Στοιχεία εκτελούντων την επεξεργασία (τεχνικός ασφαλείας, εξωτερικό λογιστήριο, υπεύθυνο επικοινωνίας/μάρκετινγκ)

 1. Η καταχώρηση των στοιχείων με την ιδιότητα του (τεχνικού ασφαλείας, εξωτερικού λογιστή, κ.λπ) για λογαριασμό του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στα πλαίσια της σύμβασης έργου παροχής υπηρεσιών.
 2. Η υπογραφή/συνέχιση/λύση σύμβασης συνεργασίας/παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
 3. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου.
 4. Η διαχείριση πληρωμής τους (έκδοση φορολογικών παραστατικών- αποδείξεων, κλπ.).
 5. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 6. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 7. Η συμμόρφωση στην νομοθεσία.
 8. Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νομική χρήση.
 9. Αποστολή Newsletters και διαφόρων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων. 9.Αναρτήσεις σε social media, Facebook, Instagram, YouTube, website και 10.Εκδόσεις εντύπων.

 

Ζ: Φωτογραφίες/Βίντεο: Το ΙΔΡΥΜΑ μπορεί να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο βρεφών/νηπίων/εργαζομένων/τρίτων συνεργατών στις εν γένει δραστηριότητες και στα εκπαιδευτικά του προγράμματα, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις θα συμπεριλαμβάνεται/εμφανίζεται και το ονοματεπώνυμο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατό να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Επίσης, οι φωτογραφίες εκτυπώνονται σε ενημερωτικά/έντυπα που το ΙΔΡΥΜΑ εκδίδει και διανέμει στους γονείς/κηδεμόνες καθώς και σε τρίτους. Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο θα διαγράφονται. Εξαιρούνται οι φωτογραφίες/βίντεο που έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε ενημερωτικά έντυπα, web site, κ,λπ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, των οποίων δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Τυχόν άρνηση ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας εκ των υστέρων στην εμφάνισή σας σε μαζική φωτογραφία/βίντεο συνεπάγεται η θάμπωση της φωτογραφίας/βίντεο και όχι η καταστροφή/μη λήψη της.

 

ΣΤ: Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις:

 1. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ μας στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
 2. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.
 3. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωσή μας όπως φορολογικές μας υποχρεώσεις.
 4. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του βρέφους/νηπίου, γονέα/κηδεμόνα, εργαζόμενου, τρίτου συνεργάτη/προμηθευτή, επισκέπτη, όπως θέματα υγείας και ασφάλειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί, κ.λπ.).
 5. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος από το ΙΔΡΥΜΑ που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 6. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, και σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

 

V. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Η ιστοσελίδα μας https://merimna-paidiou.gr/ έχει τη ευχέρεια να χρησιμοποιεί cookies και ιστοφάρους (web beacons) ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών της.

Τα Cookies αποτελούν μικρά αρχεία προσωρινής αποθήκευσης (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα μας, να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα web beacons περιλαμβάνουν τυποποιημένα στοιχεία από τον φυλλομετρητή ιστού σας (web browser), όπως π.χ. o τύπος και γλώσσα φυλλομετρητή, η διεύθυνση, η διεύθυνση IP σας (Πρωτόκολλο Διαδικτύου), και οι ενέργειες σας στην ιστοσελίδα μας, όπως οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε ‘κλικ’. Τα Cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη λειτουργία των δικτυακών τόπων και να παρέχουν πληροφορίες από την περιήγηση των χρηστών σε αυτούς, να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία, όπως ο τύπος του φυλλομετρητή και το λειτουργικό σύστημα, η σελίδα παραπομπής, η διαδρομή στο site, το domain του ISP (Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου) κλπ. με σκοπό να τους γίνει αντιληπτό πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies και οι παρόμοιες τεχνολογίες μας βοηθούν να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας στις προσωπικές σας ανάγκες και να εντοπίσουμε και να προλάβουμε απειλές κατά της ασφάλειας και καταχρήσεις. Εάν χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα, τα cookies και οι ιστοφάροι δεν μπορούν να σας εντοπίσουν προσωπικά.

 

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

– Βασικά Cookies. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να διασφαλίσουμε τον πιο ασφαλή και αποτελεσματικό ιστότοπο. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που ζητάνε οι χρήστες.  Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης.

– Cookies Λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.

– Cookies Επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση, κ.λπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

– Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας στην ιστοσελίδα μας έτσι ώστε να λαμβάνετε σχετικό διαφημιστικό περιεχόμενο για τις υπηρεσίες για τα οποία πραγματικά ενδιαφέρεστε. Επίσης, μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.

– Cookies Analytics. Βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας για να απλοποιήσουμε την αναζήτηση. Οι πιο χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνουμε για αυτόν τον σκοπό έρχονται από τα Analytics Cookies και προσδιορίζουν ανώνυμα πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες και πώς περιηγούνται στις σελίδες μας.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα μας.

Η ιστοσελίδα μας https://merimna-paidiou.gr/ δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (Chrome, Firefox, Edge κ.λπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Η ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, κ.τλ.). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Η ιστοσελίδα μας συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα cookies.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

 

IP Addresses

Ο ιστότοπος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας https://merimna-paidiou.gr/, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Στις περιπτώσεις που ο φυλλομετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας από την ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών (π.χ. αναζήτηση συνεργατών μας κοντά στην τοποθεσία σας). Σε κάθε περίπτωση η άδεια σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε την άδειά σας αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

 

VI. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 2. Η συμμόρφωση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
 3. Η υποχρέωση σύναψης της σύμβασης εργασίας/συνεργασίας μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και του εργαζόμενου, συνεργάτη/προμηθευτή/τρίτου.
 4. Η υποχρέωση ασφάλισης των εργαζόμενων.
 5. Η κάλυψη ζητημάτων ζωτικού ενδιαφέροντος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (έντονα φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, κ.λπ.).
 6. Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.
 7. Η εκπλήρωση καθήκοντος από το ΙΔΡΥΜΑ που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 8. Η συμμόρφωση στο ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, και σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

 

VII. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα στις φόρμες προσωπικών δεδομένων αποθηκεύονται για δέκα (10) χρόνια από τη γνωστοποίησή τους σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
 2. Βιογραφικά σημειώματα για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας ή πρόσληψης διαγράφονται/καταστρέφονται σε ένα (1) έτος.
 3. Τα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για δύο (2) έτη.
 4. Φωτογραφίες/βίντεο αποθηκεύονται για ένα (1) έτος.
 5. Όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

VIΙI. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Διοίκηση, το προσωπικό μας και οι συνεργάτες του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι οι παρακάτω:

Τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά δηλώνονται στις σχετικές φόρμες από τα υποκείμενα, ανακοινώνονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας, Δημόσιες υπηρεσίες, Ασφαλιστικές εταιρείες, Εφορία, εξωτερικοί συνεργάτες (δικηγορικό γραφείο, λογιστικό γραφείο, υπεύθυνο μηχανογράφησης, παιδίατρο, ψυχολόγο, κ.λπ.), στην Διοίκηση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωσή μας ή απαιτείται από το νόμο.

Μπορεί να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα σας όταν μας ζητηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

Για τη συμμόρφωσή μας σε απαίτηση που προκύπτει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας. Σε περίπτωση αλλαγής διοίκησης στο ΙΔΡΥΜΑ (είτε με συγχώνευση, πώληση, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή με άλλο τρόπο).

 

IX. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖOYME ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣOYME ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση  και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα την διάρκεια της εργασίας του.  Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.

 

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL με κλειδί RSA 2048 bits. Επιπλέον, όλα τα συστήματα backup που χρησιμοποιούμε διαθέτουν επιπρόσθετη κρυπτογράφηση (AES-256) μέσω SSL σύνδεσης ως επιπλέον μέτρο διασφάλισης των δεδομένων.

Σχετικά με το Διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι κακόβουλοι χρήστες δεν θα παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα πολιτική απορρήτου και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

 

Χ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ μέσω email info@merimna-paidiou.gr ή εγγράφως στην έδρα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  η οποία πρέπει να απαντηθεί σε ένα (1) μήνα στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Για τον έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων.
 2. Για διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 3. Για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας.
 4. Για τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που δόθηκαν ή γιατί ανακαλέσατε την συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία.
 5. Για τον περιορισμό της επεξεργασίας, αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας έως την εξακρίβωση της ακρίβειας αυτών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή τον περιορισμό της επεξεργασίας στο βαθμό που είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 6. Για τη λήψη των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (Δικαίωμα φορητότητας).
 7. Για την εναντίωσή σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Ειδικότερα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

Για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας με τους εξής τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email:  complaints@dpa.gr.
 • Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής: dpa.gr.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εγγραφείτε ως «Πολίτης» και να επιλέξτε την επιλογή «Υποβολή καταγγελίας».

Αφήστε όλα τα πεδία κενά, και απλά επισυνάψτε το έντυπο καταγγελίας.

 • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.

 • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος).

Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00.

 • Με φαξ στο +30 210 6475628.

Όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη  ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας αλλά και τη συμμόρφωσή της με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

 

ΧI. ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία μας μπορεί να εκχωρήσει προσωπικά δεδομένα γονέων/κηδεμόνων, βρεφών, νηπίων, υποψηφίων και ήδη εργαζομένων, τρίτων προμηθευτών, συνεργατών (παιδιάτρου, ψυχολόγου) σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα  – εκτελούντες την επεξεργασία, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα:

 1. Εξωτερικό γραφείο τεχνικού ασφαλείας
 2. Εξωτερικό λογιστικό γραφείο για διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων και μισθοδοσίας των εργαζομένων.
 3. Εξωτερικό γραφείο μηχανογράφησης για την μηχανοργάνωση της εταιρίας.
 4. Υπεύθυνο Επικοινωνίας/Μάρκετινγκ

 

ΧΙI. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα/επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στο site της εταιρείας μας. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.

Το παρών κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος με την επωνυμία “ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ» και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρος αυτού».