Εγκαταστάσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εγκαταστάσεις και στους χώρους και των τριών σταθμών μας.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου περιβάλλοντος μάθησης που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 5 ετών, προσαρμοσμένος πάντα στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες κάθε ηλικίας. Σε συνδυασμό με την παράλληλη αλλά και κατάλληλη οργάνωση της καθημερινής σχολικής ζωής αξιοποιείται σημαντικά η παιδαγωγική αρχή της κοινωνικοποίησης των μικρών μας μαθητών.

Μέριμνα Εθνικής Αμύνης Μέριμνα Εθνικής Αμύνης Μέριμνα Εθνικής Αμύνης

Αυτό συμβαίνει γιατί ορόσημο στην κοινωνική ένταξη των παιδιών αποτελεί η καθημερινή επαφή με τους συνομηλίκους τους καθώς οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται οργανώνονται σε συλλογικό χαρακτήρα με την συμμετοχή όλων των ηλικιακών ομάδων.

Μέριμνα Νέοι Επιβάτες Μέριμνα Νέοι Επιβάτες Μέριμνα Βασ. Όλγας

Οι χώροι των σχολείων μας είναι ελκυστικοί, εμπνέουν ασφάλεια και προκαλούν τα παιδιά να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη φυσική, τη νοητική και τη κοινωνική τους ανάπτυξη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην σχολαστική καθημερινή καθαριότητα όλων των χώρων των σταθμών.

Μέριμνα Εθνικής Αμύνης


bottom