Δραστηριότητες

Το μηνιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σταθμών καταρτίζεται με βάση τη σύγχρονη διαθεματικότητα και στηρίζεται κυρίως στη βιωματική μάθηση ανάλογα με τις ηλικίες, τις εμπειρίες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της κάθε τάξης.

Τώρα Παίζουμε Μουσική Προπαιδεία Φυσική Αγωγή

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
Γλωσσική ανάπτυξη Κοινωνικοποίηση
Μαθηματική σκέψη Αυτονομία-αυτοεξυπηρέτηση
Περιβαλλοντική ευαισθησία Οικολογική συνείδηση
Δημιουργία και έκφραση Δημιουργικότητα
Έκφραση μέσα από τις τέχνες Αισθητική αγωγή
(επισκέψεις σε μουσεία και χώρους τέχνης) Καλλιέργεια φαντασίας
Εικαστική συνείδηση
Και πάλι Ξαναπαίζουμε Τώρα Ζωγραφίζουμε

Ειδικότερα μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «παιδί – δημιουργία και έκφραση», οργανώνονται δραστηριότητες

  • φυσικής αγωγής που δίνουν στα παιδιά δυνατότητα εκτόνωσης, γύμνασης και έτσι φυσικά και αβίαστα οι μικροί μας φιλοξενούμενοι μαθαίνουν να συνεργάζονται και να συνυπάρχουν αρμονικά, αναλαμβάνοντας ρόλους και ακολουθώντας κανόνες.
  • μουσικής προπαιδείας όπου μέσα από ευχάριστα μουσικά παιγνίδια, το παιδί καλείται να ζήσει μία διασκεδαστική κα δημιουργική περιπέτεια, έχοντας οδηγό τη μουσική και μέσο το παιγνίδι.
  • επιπλέον τα νήπια και προνήπια έρχονται σε μία πρώτη επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προαιρετικά μέσω της «γνωριμίας με τα Αγγλικά» παρέχεται η δυνατότητα να γνωρίσουν την Αγγλική γλώσσα, προσεγγίζοντάς την μέσα από παιγνιώδη μορφή που διευκολύνει την ευχάριστη εκμάθηση και έχει ως αποτέλεσμα την διασκέδαση και την συμμετοχή των παιδιών, με σύγχρονη μέθοδο και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.
Γνωριμία με τους Υπολογιστές Γνωριμία με τα Αγγλικά Γνωριμία με τους Υπολογιστές


bottom